Segmentasyon Nedir? E-Posta Pazarlamada Etkili Segmentasyon

segmentasyon nedir - eposta pazarlamada segmentasyon

E-posta pazarlama dünyasında kalabalığın arasından sıyrılmak ve hedef kitlenizle bağlantı kurmak çok önemlidir. Bunu başarmanıza yardımcı olabilecek güçlü stratejilerden birine segmentasyon denir. Peki segmentasyon tam olarak nedir ve e-posta pazarlama kampanyalarınızı kişiselleştirmek için bunu etkili bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

Bu blog yazısında, segmentasyon kavramına derinlemesine bakacağız, faydalarını keşfedeceğiz ve size e-posta listenizi nasıl etkili bir şekilde segmentlere ayıracağınız ve abonelerinizde yankı uyandıracak kişiselleştirilmiş içerik sunacağınız konusunda uygulanabilir ipuçları sunacağız.

Önemli Noktalar

 • Segmentasyon, pazarlama hedeflerinizi işletmeler ve müşteriler için bölümlere ayırma sürecidir.
 • Müşterilerin belirli özelliklerine göre gruplara ayrılması işlemiyle, her bir gruba özel pazarlama stratejileri belirlenir ve müşterilere kişiselleştirilmiş içerik sunulur.
 • E-posta pazarlama kampanyalarında segmentasyon kullanmak, abonelerinize daha kişiselleştirilmiş içerik sunmanızı sağlar ve kampanyalarınızın etkisini artırır.

Segmentasyon Nedir?

Segmentasyon, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve hedef kitleye yönelik etkili iletişim sağlanması için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle müşterilerin farklı özelliklerine göre gruplara ayrılması ve her bir gruba özel pazarlama çalışmalarının yapılması amaçlanır. Segmentasyonun temel amacı, müşterilere daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak satışları artırmaktır.

Segmentasyon neden önemlidir? Müşteri segmentasyonu rekabetin yoğun olduğu sektörlerde daha odaklı bir pazarlama kampanyası oluşturulmasının en iyi yoludur. Bu süreç, belirli kriterlere göre müşterilerin gruplara ayrılmasıdır. Bu kriterler, demografik, coğrafi, psikografik, davranışsal ya da satın alma alışkanlıkları gibi özellikler olabilir. Bu özelliklerin belirlenmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik pazarlama stratejileri üretmek için önemlidir.

Segmentasyon Nasıl Yapılır?

Segmentasyon yapılırken, belirli bir süreç takip edilir. Bu süreç aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Pazarı Tanımlama: Segmentasyon süreci, öncelikle pazarın tanımlanması ile başlar. Pazarın büyüklüğü, potansiyel müşterilerin sayısı ve pazarın büyüme potansiyeli gibi faktörler belirlenir.
 2. Kriterlerin Belirlenmesi: Segmentasyon yapılırken, müşterilerin gruplara ayrılması için belirli kriterler belirlenir. Bu kriterler, müşterilerin demografik, coğrafi, psikografik, davranışsal ya da satın alma alışkanlıkları gibi özellikler olabilir.
 3. Veri Toplama: Segmentasyon yapılırken, belirlenen kriterlere göre müşterilerin özellikleri hakkında veri toplanır. Bu veriler, anketler, müşteri verileri, satın alma verileri gibi kaynaklardan elde edilebilir.
 4. Segmentlerin Oluşturulması: Verilerin analizi sonucunda, müşteriler belirlenen kriterlere göre gruplara ayrılır. Bu gruplara, segment adı verilir.
 5. Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi: Segmentler oluşturulduktan sonra, her segmentin ihtiyaçlarına yönelik pazarlama stratejileri belirlenir. Bu stratejiler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünlerin tasarlanması, fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi, promosyon faaliyetlerinin yapılması gibi alanları kapsayabilir.

Segmentasyonun pazarlama kampanyalarındaki faydaları oldukça fazladır. Bu yöntem sayesinde hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşılarak geri dönüşüm oranları artırılabilir. Aynı zamanda müşterilere kişiselleştirilmiş mesajlar iletilerek marka sadakati oluşturulabilir. Segmentasyon ayrıca pazarlama stratejilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak rekabet avantajı elde edilmesini de sağlar.

Özetle segmentasyon, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve hedef kitleye yönelik etkili iletişim sağlanması için kullanılan bir yöntemdir. Bu süreçte müşteriler demografik, psikografik ve davranışsal faktörlere göre gruplara ayrılır ve her bir gruba özel pazarlama çalışmaları yapılır.

Segmentasyonun amacı daha kişiye özel deneyim sunmak ve satışları arttırmaktır. Demografik, psikografik ve davranışsal segmentasyon bu süreçte sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.

Segmentasyon Çeşitleri

Pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde kullanılan segmentasyon, hedef kitleyi belirleme sürecinde oldukça önemli bir rol oynar. Segmentasyon, pazarlama faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu nedenle, segmentasyon çeşitleri doğru bir şekilde anlaşılmalı ve uygulanmalıdır.

Demografik Segmentasyon

Demografik segmentasyon, müşterilerin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir gibi demografik özelliklerine göre gruplandırılmasıdır. Bu segmentasyon türü, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş pazarlama stratejilerinin belirlenmesine olanak tanır. Örneğin, yaşlı bir müşteri kitlesi için ürünlerin ambalaj tasarımları, renkleri ve fiyatlandırma stratejileri farklı olabilir.

Demografik segmentasyonun örnekleri şunlardır:

 • Yaşa göre segmentasyon: Hedef müşteri kitlesini belirlemek için, yaş aralıklarına göre segmentasyon yapılabilir. Örneğin, 18-24 yaş arası veya 55 yaş ve üzeri gibi.
 • Cinsiyete göre segmentasyon: Cinsiyete göre segmentasyon yaparak, ürün veya hizmetlerin farklı cinsiyetler tarafından nasıl algılandığını anlamak mümkündür.
 • Gelir seviyesine göre segmentasyon: Gelir seviyesine göre segmentasyon yaparak, hedef müşteri kitlesinin alım gücünü belirlemek ve buna göre pazarlama stratejileri oluşturmak mümkündür.

Coğrafi Segmentasyon

Coğrafi segmentasyon, müşterilerin yaşadıkları bölgeye göre gruplandırılmasıdır. Bu segmentasyon türü, müşterilerin yaşadıkları yerin kültürel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre pazarlama stratejilerinin belirlenmesine olanak tanır. Örneğin, bir bölgede yaşayan müşterilerin ihtiyaçları, başka bir bölgede yaşayan müşterilerin ihtiyaçlarından farklı olabilir.

Psikografik Segmentasyon

Psikografik segmentasyon, müşterilerin kişilik, yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, tutum ve değerleri gibi davranışsal özelliklere göre gruplandırılmasıdır. Bu segmentasyon türü, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş pazarlama stratejilerinin belirlenmesine olanak tanır ancak psikografik verileri iyi kullanabilmek önemlidir. Örneğin, aynı ürün bazında bir müşteri kitlesi için uygun olan bir reklam kampanyası, diğer müşteri kitlesi için farklı olabilir.

Psikografik segmentasyonun yapılması için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Müşterilerin kişilik özelliklerini belirlemek: Kişilik özellikleri, müşterilerin davranışlarını ve tercihlerini belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, müşterilerin kişilik özellikleri incelenerek, hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi mümkündür.
 2. Yaşam tarzını belirlemek: Müşterilerin yaşam tarzları, alışkanlıkları, ilgi alanları ve değerleri, psikografik segmentasyonun yapılması için önemli bir faktördür. Bu faktörlerin belirlenmesi, hedef müşteri kitlesinin belirlenmesine yardımcı olur.
 3. Müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek: Müşterilerin ihtiyaçları, pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir faktördür. Bu nedenle, müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre pazarlama stratejileri oluşturmak, psikografik segmentasyonun yapılması için önemlidir.

İşlemsel Segmentasyon

İşlemsel segmentasyon, müşterilerin satın alma davranışlarına göre gruplandırılmasıdır. Bu segmentasyon türü, müşterilerin satın alma sıklığı, satın alma miktarı, ürünlerin kullanım amacı, marka sadakati gibi faktörlere göre pazarlama stratejilerinin belirlenmesine olanak tanır. Örneğin, bir müşteri kitlesi için ürünlerin fiyatlandırma stratejileri, diğer müşteri kitlesi için farklı olabilir.

Segmentasyon çeşitleri, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş pazarlama stratejilerinin belirlenmesine olanak tanır. Bu nedenle, segmentasyon türleri doğru bir şekilde anlaşılmalı ve uygulanmalıdır.

E-Posta Pazarlamada Segmentasyon

E-posta pazarlama, işletmelerin ürün ve hizmetlerini pazarlamak için etkili bir yöntemdir. Ancak, işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için doğru e-posta listelerine ihtiyaçları vardır. E-posta segmentasyonu, e-posta pazarlamada önemli bir rol oynar ve hedef kitlenize daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur.

İlgili İçerik: E-Posta Pazarlama Nedir? Başlangıç Rehberi

Segmentasyon E-Posta Pazarlama için Neden Önemlidir?

E-posta pazarlamada segmentasyon stratejisi uygulamak, doğru kişilere doğru mesajları göndermenize yardımcı olur. E-posta listelerinin segmentlere ayrılması, hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza ve onlara daha ilgili içerikler sunmanıza olanak tanır. Bu da, e-posta pazarlama kampanyalarınızın daha etkili olmasına ve daha yüksek dönüşüm oranlarına sahip olmanıza yardımcı olur.

E-Posta Pazarlamada Email Listesini Segmentlere Ayırma

E-posta listelerini segmentlere ayırmak, e-posta pazarlama kampanyalarınızın daha etkili olmasını sağlar. Bu, e-posta gönderimlerinizin daha ilgili ve kişiselleştirilmiş olmasını sağlar. E-posta listesini segmentlere ayırmak için, demografik veriler, davranışsal veriler, ilgi alanları ve daha birçok faktör kullanılabilir. E-posta listesini segmentlere ayırmak, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

E-Posta Pazarlamada Kişiselleştirme Nedir? Kişiselleştirmenin Gücü!

E-posta pazarlamada kişiselleştirme, müşterilere özel ve bireysel içerik sunma yaklaşımıdır. Bu, müşterinin ismi, geçmiş alışveriş verileri veya ilgi alanları gibi kişisel bilgilerini kullanarak e-posta içeriğini özelleştirmeyi içerir. Kişiselleştirme, alıcıların e-postaları daha ilgi çekici ve alakalı bulmalarını sağlar. Bu strateji, müşteri etkileşimini artırır, dönüşüm oranlarını yükseltir ve marka sadakatini güçlendirir. Tabi bunları yapabilmek için müşteriler hakkında daha fazla bilgi toplamak gerekmektedir.

E-posta pazarlama kampanyalarında segmentasyon ve kişiselleştirme, işletmelerin hedef kitlesine daha etkili bir şekilde ulaşmasına ve daha yüksek dönüşüm oranlarına sahip olmasına yardımcı olur.

İsme Özel E-Posta Gönderimi

Müşterilere doğrudan isimleriyle hitap etmek, onlara özel ve değerli hissettirir. Bu yaklaşım, marka ile müşteri arasında daha kişisel bir bağ kurulmasına yardımcı olur. İsimle hitap, müşterinin dikkatini çeker ve mesajın daha etkili olmasını sağlar.

İsme özel email gönderimini hem mailing konu satırında hem de mailing taarım içeriğinde uygulayabilirsiniz.

Geçmiş Alışveriş Verilerini Kullanma

Müşterinin önceki alışverişlerinden elde edilen veriler, ona özel ürün önerileri sunmak için büyük bir fırsattır. Bu, müşterinin ilgisini çekecek ve satın alma olasılığını artıracaktır. Ayrıca, müşteriye onun tercihlerine değer verildiğini hissettirerek marka sadakatini güçlendirir.

Doğum Günü ve Özel Günler

Müşterinin doğum günü veya diğer özel günlerde ona özel mesajlar ve teklifler göndermek, onunla kişisel bir bağ kurmanın harika bir yoludur. Bu jest, müşteriye değer verildiğini gösterir ve onun markaya olan bağlılığını artırır. Özel gün teklifleri, müşterinin markayla daha fazla etkileşimde bulunmasını teşvik eder.

Pazar ve Müşteri Segmentasyonu Farkları

Pazar ve müşteri segmentasyonu, pazarlama alanında ürün ve hizmetlerin belirli bir pazar veya müşteri kitlesine yönelik olarak sunulmasıdır. Bu yöntem, pazarlama stratejilerinin ve reklam kampanyalarının daha etkili bir şekilde planlanmasına yardımcı olur.

Pazar segmentasyonu, pazarın belirli bir bölümünü hedefleyen bir pazarlama stratejisidir. Bu yöntem, pazarın farklı segmentlerini belirleyerek, her bir segmente özgü bir pazarlama stratejisi oluşturmayı amaçlar. Segmentler, yaş, gelir, kişilik özellikleri, davranış, ilgi alanları, ihtiyaçlar veya konum gibi benzer özellikleri paylaşan daha küçük gruplardır. Bu yöntem, ürün veya hizmetlerin daha etkili bir şekilde pazarlanmasına ve satılmasına yardımcı olur.

Müşteri segmentasyonu, müşterilerin belirli özelliklerine göre gruplandırılmasıdır. Bu yöntem, müşterilerin ortak özelliklerine göre gruplandırılması sürecidir. Bu müşteri grupları, pazarlama kampanyalarının tanımlanmasında, potansiyel olarak kârlı müşterilerin belirlenmesinde ve müşteri sadakatinin geliştirilmesinde çok önemlidir. Müşteri segmentasyonu, müşterilerin yaş, gelir, cinsiyet, eğitim seviyesi, ilgi alanları, satın alma alışkanlıkları ve diğer faktörlere göre gruplandırılmasıdır.

Pazar ve müşteri segmentasyonu, pazarlama stratejilerinin ve reklam kampanyalarının daha etkili bir şekilde planlanmasına yardımcı olur. Bu yöntemler, şirketlerin hedef pazarlarını daha iyi tanımlamasına ve pazarlama stratejilerini buna göre belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesi ve müşteri sadakatini artırması mümkün olur.

Segmentasyonun E-Posta Pazarlama Kampanyalarındaki Faydaları

E-posta pazarlama kampanyalarında kişilik özelliklerine göre ayrılan segmentasyon kullanmak, müşteriye özel ve daha hedefli kampanyalar oluşturmanıza yardımcı olur. Segmentasyon, e-posta listelerini belirli özelliklere göre gruplara ayırarak, her bir gruba farklı bir kampanya gönderilmesini sağlar.

Segmentasyonun e-posta pazarlama kampanyalarındaki faydaları şunlardır:

 • Daha yüksek açılma ve tıklama oranları: Segmentasyon sayesinde, her bir gruba özel ve ilgi çekici e-postalar göndererek, müşterilerin ilgisini daha fazla çekebilirsiniz. Bu da e-postalarınızın açılma ve tıklama oranlarının artmasına yardımcı olur.
 • Daha yüksek dönüşüm oranları: Segmentasyon, müşterilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş kampanyalar göndererek, dönüşüm oranlarının artmasına yardımcı olur. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar göndermek, müşterilerin satın alma kararlarını hızlandırır.
 • Müşteri memnuniyetinin artması: Segmentasyon sayesinde, müşterilere özel kampanyalar göndererek, müşterilerin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu da müşterilerin memnuniyetinin artmasına yardımcı olur.
 • Maliyet tasarrufu: Segmentasyon, e-posta pazarlama kampanyalarını daha etkili hale getirerek, maliyet tasarrufu sağlar. Özelleştirilmiş kampanyalar, müşterilerin ilgisini daha fazla çeker ve bu da kampanyaların daha yüksek bir geri dönüşüm oranına sahip olmasını sağlar.
 • Daha iyi müşteri verileri: Segmentasyon, müşterilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre gruplandırarak, daha iyi müşteri verileri elde etmenizi sağlar. Bu da müşterilerin daha iyi anlaşılmasına ve daha iyi hedeflenmesine yardımcı olur.

Segmentasyon, e-posta pazarlama kampanyalarının daha etkili hale getirilmesine yardımcı olur. Müşterilere özel kampanyalar göndererek, müşterilerin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu da müşteri memnuniyetinin artmasına, dönüşüm oranlarının yükselmesine ve maliyet tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur.

Uygulamada Segmentasyon ve Kişiselleştirme Örnekleri

 1. Netflix:
  • Segmentasyon: Netflix, kullanıcıların izleme alışkanlıklarına, tercih ettiği dizi ve film türlerine göre segmentasyon yapar. Örneğin, belgesel izleyicileri, romantik komedi severler veya bilim kurgu hayranları gibi segmentlere ayırır.
  • Kişiselleştirme: Bu segmentasyon sonucunda, her kullanıcıya özel olarak kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Eğer bir kullanıcı daha önce birçok romantik film izlediyse, Netflix ana sayfasında bu kullanıcıya romantik filmlerle ilgili önerilerde bulunur.

 1. Amazon:
  • Segmentasyon: Amazon, müşterilerini satın alma geçmişi, gezinme davranışları ve arama sorgularına göre segmentlere ayırır. Örneğin, kitap okuyucuları, elektronik cihaz alıcıları veya ev eşyaları arayanlar gibi.
  • Kişiselleştirme: Amazon, segmentasyon sonucunda elde ettiği bu bilgileri kullanarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunar. Eğer bir kullanıcı daha önce birçok bilim kurgu kitabı satın aldıysa, ana sayfada bu kullanıcıya bilim kurgu kitaplarıyla ilgili önerilerde bulunur.

Bu iki örnek, segmentasyon ve kişiselleştirmenin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Hem Netflix hem de Amazon, kullanıcı verilerini analiz ederek müşteri deneyimini kişiselleştiriyor ve bu sayede müşteri sadakatini artırıyor.

E-Posta Pazarlama için Segmentasyonda Karşılaşılan Zorluklar

E-posta pazarlaması kampanyalarında segmentasyon kullanımı birçok avantaj sunar. Ancak, bu yöntem aynı zamanda bazı zorluklar da içerir. Bu zorluklar, segmentasyonun doğru bir şekilde uygulanması gerektiği gerçeğiyle birleştiğinde, pazarlamacıların bu yöntemi kullanırken dikkatli olmalarını gerektirir.

E-posta pazarlaması segmentasyon kullanımında karşılaşılan zorluklar şunlardır:

 • Veri Kalitesi: Segmentasyon, doğru verilerin kullanılmasını gerektirir. Verilerin yanlış veya eksik olması, segmentasyonun etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle, pazarlamacıların doğru verileri toplamak ve bunları doğru bir şekilde analiz etmek için yeterli zaman ve kaynaklara sahip olmaları gerekir.
 • Segmentasyon Kriterleri: Segmentasyon kriterleri, pazarlama hedeflerine ve hedef kitleye göre belirlenmelidir. Ancak, doğru kriterlerin belirlenmesi zor olabilir. Pazarlamacıların, segmentasyon kriterlerini doğru bir şekilde belirlemek için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir.
 • Segmentasyon Grupları: Segmentasyon gruplarının doğru şekilde belirlenmesi, kampanyaların etkinliğini artırabilir. Ancak, doğru grupların belirlenmesi zor olabilir. Pazarlamacıların, segmentasyon gruplarını doğru bir şekilde belirlemek için yeterli analiz yapmaları ve hedef kitleyi iyi anlamaları gerekir.
 • Kişiselleştirme: Segmentasyon, kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek için kullanılır. Ancak, kişiselleştirme, doğru verilerin kullanımını gerektirir. Pazarlamacıların, doğru verileri kullanarak kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak için yeterli zaman ve kaynaklara sahip olmaları gerekir.
 • Kampanya Yönetimi: Segmentasyon, farklı gruplara farklı mesajlar göndermek anlamına gelir. Bu, kampanya yönetimini zorlaştırabilir. Pazarlamacıların, kampanyaları yönetmek için yeterli kaynaklara sahip olmaları ve kampanyaların etkinliğini izlemek için yeterli analiz yapmaları gerekir.

Sonuç

E-posta pazarlamada segmentasyon kullanımında karşılaşılan zorluklar, doğru bir şekilde ele alındığında, pazarlamacıların hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilir. Ancak, pazarlamacıların bu zorlukları ele almak için yeterli zaman, kaynak ve bilgiye sahip olmaları gerekir.

Segmentasyon Hakkında SSS

Segmentasyon nedir?

Segmentasyon, bir pazarı segmentlere veya benzer özellikleri, ihtiyaçları veya davranışları paylaşan farklı müşteri gruplarına bölme uygulamasıdır.

Segmentasyon çeşitleri nelerdir?

Demografik segmentasyon, coğrafi segmentasyon, psikografik segmentasyon ve davranışsal segmentasyon gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Segmentasyon Pazarlamada Nasıl Kullanılır?

Segmentasyon, pazarlamacılara pazarlama çabalarını bir ürün veya hizmeti satın alma olasılığı olduğu belirlenen hedef kitlelere göre uyarlama fırsatı sunar. Pazarlamacılar, pazarları homojen gruplara ayırarak müşterilerin isteklerini, ihtiyaçlarını, yaşam tarzlarını ve ilgi alanlarını anlayarak daha etkili pazarlama stratejileri oluşturabilir ve çabalarını kitlesel bir kitleye pazarlamak yerine belirli müşteri segmentlerine odaklayabilirler.

E-Posta pazarlamada segmentasyon nasıl kullanılır?

E-posta pazarlamada segmentasyon, müşterilerin özelliklerine veya ilgi alanlarına göre ayrılmalarını sağlayarak daha kişiselleştirilmiş içerikler sunmayı mümkün kılar. Ancak bunu yapabilmeniz için datanızın çok iyi tasnif edilmiş olması gerekir.

Psikografik Segmentasyon nedir?

Psikografik segmentasyon, yaşam tarzı segmentasyonu olarak da bilinir ve müşterileri sosyal sınıflarına, kişisel değerlerine, inançlarına ve tutumlarına göre gruplara ayırır. Bu segmentasyon türü, pazarlamacıların, tüketicilerin sundukları mal ve hizmetler hakkında nasıl düşündükleri ve satın alma kararlarını verirken onları nelerin motive ettiği hakkında bilgi edinmelerini sağlar.

Demografik Segmentasyon Nedir?

Yaş gruplandırmaları ve cinsiyete dayalı segmentler gibi alt kategorileri de bulunan demografik segmentasyon, müşterilerin gelir düzeyi ve meslek gibi gözlemlenen özelliklerine göre gruplandırılmasını ifade eder. Bu segmentasyon türü, algılar veya yaşam tarzından ziyade potansiyel müşteriler hakkındaki gerçeklere odaklanır.

İçindekiler