KPI Nedir? – Key Performance Indicators ve E-Posta Pazarlama

kpi nedir key performance indicators ve e-posta pazarlama

KPI nedir? KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Başarılı bir işletmenin sırrı nedir? Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) ile performansınızı nasıl ölçebileceğinizi ve yönlendirebileceğinizi hiç merak ettiniz mi?

İşte bu, şirketlerin hedeflerine ulaşmak için kullandığı altın değerinde bir araçtır. Satışlardan sosyal medya etkileşimlerine ve e-posta pazarlama raporlarına kadar, KPI’lar sayesinde işletmenizin nerede olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini net bir şekilde görebilirsiniz.

Önemli Noktalar

 • KPI’lar, işletmelerin performanslarını ölçmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir.
 • KPI’lar, işletmenin stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için gereken performans göstergeleri belirlenir.
 • KPI’lar, işletme yöneticileri tarafından izlenir ve analiz edilir, böylece işletmenin performansı hakkında doğru kararlar alınabilir.

KPI Nedir?

KPI, Türkçe anlamıyla “Anahtar Performans Göstergesi” veya “Temel Performans Göstergeleri” olarak ifade edilebilir. KPI, bir şirketin veya bir projenin başarısını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. KPI’lar, belirli bir hedefe ulaşmayı veya bir performansı ölçmeyi amaçlar.

KPI’lar, ölçülebilir, net ve spesifik hedefler için kullanılır. Bu hedefler, şirketin stratejik hedefleriyle ilişkilendirilir ve belirli bir süreçte ulaşılmaları beklenir. KPI’lar, herhangi bir işletme alanında kullanılabilir. Örneğin, satış, üretim, finans, müşteri hizmetleri gibi alanlarda KPI’lar belirlenebilir.

KPI’lar, performansı ölçmek için kullanılan verileri temel alır. Bu veriler, belirli bir süreçte ölçülebilir olmalıdır. Örneğin, bir ayda elde edilen satış rakamları, bir haftada üretilen ürün miktarı gibi veriler, KPI’ların belirlenmesinde kullanılabilir.

KPI’lar, şirketlerin hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmalarına yardımcı olur. 

KPI – Key Performance Indicators Türleri

KPI’lar, farklı birimlerin ve projelerin performans ölçümlerini yapmak için kullanılan temel göstergelerdir. Farklı alanlarda kullanılan KPI’lar, özellikle stratejik, operasyonel, finansal ve pazarlama alanlarında öne çıkmaktadır.

Stratejik KPI’ler

Stratejik KPI’lar, bir organizasyonun uzun vadeli misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmek için ne kadar başarılı olduğunu ölçen anahtar performans göstergeleridir. Bu KPI’lar, genellikle şirketin genel performansını ve stratejik hedeflere ulaşma durumunu değerlendirmek için kullanılır. İşte bazı stratejik KPI örnekleri:

 1. Yıllık Büyüme Oranı (YBO): Şirketin yıllık gelirinin ne kadar arttığını veya azaldığını ölçer.
 2. Müşteri Kazanma Maliyeti (MKM): Yeni bir müşteri kazanmak için yapılan toplam harcamayı ölçer.
 3. Müşteri Yaşam Boyu Değeri (MYBD): Bir müşterinin şirkete ne kadar gelir getireceğinin tahmini değerini ölçer.
 4. Net Promotör Skoru (NPS): Müşterilerin bir şirketi tavsiye etme olasılığını ölçer.
 5. Ürün Başına Gelir: Her bir ürün kategorisinin toplam gelire katkısını ölçer.
 6. Pazar Payı: Şirketin belirli bir pazarda sahip olduğu payı ölçer.

Bu örnekler, stratejik KPI’ların genel bir bakışını sunmaktadır. Her sektör ve şirket için en uygun KPI’lar farklılık gösterebilir ve belirlenen stratejik hedeflere göre özelleştirilmelidir.

kpi ve e-posta pazarlama

Operasyonel KPI’ler

Operasyonel KPI’lar, günlük iş operasyonlarının ve süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini ve performansını ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergeleridir. Bu KPI’lar, belirli bir departmanın veya iş sürecinin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek için kullanılır. İşte bazı operasyonel KPI örnekleri:

 1. Günlük Üretim Miktarı: Bir üretim hattının veya tesisin bir günde ne kadar ürün ürettiğini ölçer.
 2. Müşteri Destek Talepleri: Müşteri hizmetleri veya destek ekibine gelen günlük talep veya şikayet sayısını ölçer.
 3. Stok Devir Hızı: Stokların ne sıklıkla satıldığı ve yenilendiği ile ilgili bilgi verir.
 4. Siparişten Teslimata Süre: Bir ürünün sipariş edilmesinden müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen süreyi ölçer.
 5. Ekip Verimliliği: Belirli bir ekip veya bölümün belirli bir süre zarfında ne kadar iş tamamladığını ölçer.
 6. Ekipman Arıza Oranı: Ekipmanın veya makinenin ne sıklıkla arıza yaptığını veya bakım gerektirdiğini ölçer.

Bu örnekler, operasyonel KPI’ların genel bir bakışını sunmaktadır. Her sektör ve şirket için en uygun KPI’lar farklılık gösterebilir ve belirlenen operasyonel hedeflere göre özelleştirilmelidir.

Finansal KPI’ler

Finansal KPI’lar, bir şirketin finansal performansını ve sağlığını ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergeleridir. Bu göstergeler, şirketin mali durumunu, karlılığını ve finansal sürdürülebilirliğini değerlendirmek için kritiktir. İşte bazı finansal KPI örnekleri:

 1. Net Kar Marjı: Toplam gelirin ne kadarının net kar olarak kaldığını gösterir.
 2. Brüt Kar Marjı: Satışlardan elde edilen gelirin maliyetler çıkarıldıktan sonraki kısmını gösterir.
 3. Likidite Oranları: Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini ölçer. Örnek olarak cari oran ve hızlı oran verilebilir.
 4. Borç/Özsermaye Oranı: Şirketin toplam borçları ile özsermayesi arasındaki ilişkiyi gösterir.
 5. Dönen Varlıkların Devir Hızı: Şirketin dönen varlıklarını ne sıklıkla satışa dönüştürdüğünü ölçer.
 6. Fatura Tahsil Süresi: Müşterilerden alacakların ortalama tahsil süresini gösterir.
 7. Operasyonel Kar Marjı: Şirketin ana iş operasyonlarından elde ettiği karı gösterir.
 8. Yatırım Getirisi (ROI): Yatırılan sermayenin ne kadarının kar olarak geri döndüğünü ölçer.

Bu örnekler, finansal KPI’ların genel bir bakışını sunmaktadır. Her şirketin finansal hedefleri ve ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle en uygun KPI’lar şirketin özel hedeflerine ve sektörüne göre belirlenmelidir.

Pazarlama KPI’ler

Pazarlama KPI’ları, pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ve başarısını ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergeleridir. Bu göstergeler, pazarlama stratejilerinin ve kampanyalarının hedeflere ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için kritiktir. İşte bazı pazarlama KPI örnekleri:

 1. Dönüşüm Oranı: Ziyaretçilerin ne kadarının belirli bir eylemi (örneğin, bir ürün satın alma veya form doldurma) gerçekleştirdiğini gösterir.
 2. Müşteri Edinme Maliyeti (CAC): Yeni bir müşteri kazanmak için yapılan toplam harcamanın ne kadar olduğunu ölçer.
 3. Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV): Bir müşterinin şirkete ne kadar gelir getireceğinin tahmini değerini gösterir.
 4. Tıklama Başına Maliyet (CPC): Reklam kampanyalarında her bir tıklama için ödenen ortalama maliyeti ölçer.
 5. Web Sitesi Trafik Oranı: Web sitesine gelen ziyaretçi sayısını ölçer.
 6. E-posta Açılma Oranı: Gönderilen e-postaların ne kadarının alıcılar tarafından açıldığını gösterir.
 7. Sosyal Medya Etkileşim Oranı: Sosyal medya gönderilerinin ne kadar etkileşim aldığını (beğeni, yorum, paylaşım) ölçer.
 8. Dönüş Oranı: Kampanyalar veya promosyonlar sonucunda geri dönen müşteri sayısını ölçer.
 9. Marka Bilinirliği: Markanızın hedef kitle içindeki tanınırlık oranını ölçer.

Bu örnekler, pazarlama KPI’larının genel bir bakışını sunmaktadır. Her şirketin pazarlama hedefleri ve ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle en uygun KPI’lar şirketin özel hedeflerine, sektörüne ve kullandığı pazarlama kanallarına göre belirlenmelidir.

KPI Ölçüm Süreci

KPI ölçüm süreci, belirlenen anahtar performans göstergelerinin düzenli aralıklarla izlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu süreç, işletmelerin performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmelerine ve stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını görmelerine yardımcı olur.

Ölçüm süreci, veri toplama, analiz, raporlama ve geri bildirim aşamalarını içerir. Bu aşamalar, KPI’ların etkin bir şekilde yönetilmesi ve işletmenin sürekli gelişim göstermesi için kritiktir.

Örneğin, bir perakende mağazasının “aylık müşteri sayısı” KPI’sini ölçüm süreci şöyle olabilir: İlk olarak, mağazaya gelen müşteri sayısı her gün kaydedilir. Ay sonunda, bu veriler toplanır ve analiz edilir. Eğer belirlenen hedefe ulaşılmışsa, bu başarının nedenleri araştırılır.

Eğer hedefe ulaşılamamışsa, bu durumun nedenleri belirlenir ve gerekli iyileştirme stratejileri planlanır. Bu süreç, mağazanın performansını sürekli olarak izlemesine ve gerektiğinde stratejik değişiklikler yapmasına olanak tanır.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) belirleme süreci, işletmenin stratejik hedefleri ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilir. İlk adım, işletmenin genel hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için neyin ölçüleceğini belirlemektir. Bu, işletmenin hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda gelişim göstermesi gerektiğini anlamasına yardımcı olur.

KPI’lar, belirlenen hedeflere ulaşma sürecini izlemek, değerlendirmek ve yönlendirmek için kullanılır. KPI belirlenmesi sürecinde ölçülebilir, net, gerçekçi ve zamanla sınırlı olmaları esastır.

Örneğin, bir e-ticaret şirketi, yıl sonuna kadar satışlarını %20 artırmayı hedefliyorsa, bu hedefe ulaşmak için “aylık satış miktarı”, “siteye gelen ziyaretçi sayısı” ve “dönüşüm oranı” gibi temel performans göstergesi belirleyebilir. Bu KPI’lar, şirketin belirlediği hedefe ne ölçüde yaklaştığını gösterir ve gerektiğinde stratejik değişiklikler yapma fırsatı sunar.

Bu şekilde, KPI’lar, işletmelerin hedeflerine ulaşma sürecini daha bilinçli ve stratejik bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanır.

kpi nedir kpi nasıl uygulanır ve ölçülür

Başarı ve Hedeflerin Ölçümü

Başarı ve hedeflerin ölçümü, bir işletmenin başarısını belirlemek ve hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Bu ölçümler, işletmenin performansını izlemek ve belirli bir zaman dilimi içinde hedeflerine ne kadar yaklaştığını görmek için kullanılır.

Bu ölçümler, hedeflerin belirlenmesi ile başlar. Hedefler, işletmenin belirli bir süre içinde ulaşmak istediği sonuçları ifade eder. Hedefler, işletmenin stratejik planlamasının bir parçasıdır ve işletmenin başarısını ölçmek için kullanılan KPI’ların belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Başarı, hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ölçülür. Başarının ölçümü, işletmenin belirli bir süre içinde hedeflerine ne kadar yaklaştığını gösterir. Başarı, hedeflere ulaşma oranı, satış hacmi, gelir artışı, karlılık ve yatırım getirisi gibi faktörlere bağlı olarak ölçülür.

KPI ve Performans Yönetimi

KPI, bir işletmenin belirlediği hedeflere ne ölçüde ulaştığını gösteren kritik başarı göstergeleridir. Performans yönetimi ise, bir organizasyonun hedeflerine ulaşma sürecini planlama, izleme, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerini kapsar.

Bu bağlamda, KPI’lar performans yönetiminin temel taşlarından biri olarak karşımıza çıkar. İşletmeler, KPI’lar aracılığıyla bireysel, takım ve organizasyonel performansı objektif bir şekilde değerlendirir, böylece sürekli gelişim ve mükemmeliyet için gereken adımları belirler.

Örneğin, bir çağrı merkezi, müşteri hizmetleri kalitesini artırmak için “ortalama cevaplama süresi” adında bir KPI belirleyebilir. Eğer bu KPI’nın değeri belirlenen hedefin üzerindeyse, bu durum eğitim eksikliklerini, personel yetersizliğini veya teknolojik altyapı sorunlarını işaret edebilir.

Bu bilgi, yönetimin eğitim programları düzenlemesine, ek personel alımı yapmasına veya teknolojik yatırımlarını gözden geçirmesine yardımcı olur. Böylece, KPI’lar performans yönetiminin stratejik hedeflere ulaşmasında kritik bir rol oynar.

KPI’lar, organizasyonlarda hesap verebilirliği artırmak için de kullanılır.

KPI ve İşletme Stratejisi

KPI, işletmelerin belirlediği stratejik hedeflere ne ölçüde ulaştığını ölçmek için kullandığı metriklere verilen isimdir. İşletme stratejisi, bir organizasyonun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için izlediği yol haritasını tanımlar.

Bu stratejik hedeflere ulaşmanın başarısını ölçmek ve değerlendirmek için KPI’lar kritik bir rol oynar. KPI’lar, işletmenin belirlediği stratejik hedeflere ne kadar yakın olduğunu, hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda gelişmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir.

Örneğin, bir otomobil üreticisi, yıllık satış hedefi olarak 100.000 araç satmayı stratejik bir hedef olarak belirlemiş olabilir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen KPI’lar arasında aylık satış rakamları, bölgesel satış dağılımı veya müşteri memnuniyeti oranları olabilir.

Eğer aylık satış rakamları beklenenin altındaysa, bu durum pazarlama stratejilerinin, ürün kalitesinin veya dağıtım kanallarının gözden geçirilmesi gerektiğini gösterebilir. Bu şekilde, KPI’lar işletmenin stratejik hedeflerine ulaşma sürecini sürekli olarak izlemesine ve gerektiğinde stratejilerini ayarlamasına yardımcı olur.

KPI İzleme ve Analiz

KPI izleme ve analiz, bir organizasyonun belirlediği hedeflere ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için kritik bir süreçtir. Bu süreç, belirlenen KPI’ların düzenli olarak izlenmesini, analiz edilmesini ve bu verilere dayanarak stratejik kararların alınmasını içerir.

KPI’ların sürekli olarak izlenmesi, bir şirketin performansındaki trendleri, güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemesine yardımcı olur. Bu, organizasyonların daha bilinçli ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

Örneğin, bir e-ticaret şirketi, web sitesindeki dönüşüm oranını bir KPI olarak belirlemiş olabilir. Bu KPI’ı izleyerek, şirket belirli bir zaman diliminde kaç ziyaretçinin satın alma işlemi gerçekleştirdiğini görebilir. Eğer dönüşüm oranı beklenenin altındaysa, bu durum web sitesindeki kullanıcı deneyiminin veya satış sürecinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterebilir.

Tersi bir durumda, yani dönüşüm oranı beklenenden yüksekse, bu başarılı stratejilerin ve uygulamaların devam ettirilmesi gerektiğini işaret eder. Bu şekilde, KPI izleme ve analiz, şirketlerin performansını optimize etmelerine yardımcı olur.

KPI ve Satış

KPI (Key Performance Indicator), bir organizasyonun belirlediği hedeflere ne ölçüde ulaştığını ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergeleridir. Satış, birçok şirket için en kritik departmanlardan biridir ve satış performansının sürekli olarak izlenmesi, şirketin genel başarısı için hayati öneme sahiptir.

Bu nedenle, satışla ilgili KPI’lar, bir şirketin gelir hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını, satış ekibinin ne kadar verimli çalıştığını ve hangi satış stratejilerinin en etkili olduğunu belirlemek için kritik bir araçtır.

Örneğin, bir şirketin ana hedefi, her ay belirli bir miktarda yeni müşteri kazanmaktır. Bu durumda, “Aylık Yeni Müşteri Sayısı” bir KPI olarak belirlenebilir. Eğer şirket, belirlenen hedefin altında kalıyorsa, bu durum satış stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir. Tersi bir durumda, yani hedefin üzerine çıkıldığında, bu başarılı stratejilerin devam ettirilmesi gerektiğini işaret eder.

Bu şekilde, KPI’lar, satış performansını sürekli olarak izlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için hayati bir öneme sahiptir.

KPI ve Müşteri Memnuniyeti

KPI (Anahtar Performans Göstergesi) kavramı, işletmelerin belirledikleri hedeflere ne ölçüde ulaştıklarını ölçmelerine yardımcı olurken, müşteri memnuniyeti, bir işletmenin başarısının temel göstergelerinden biridir. Müşteri memnuniyeti KPI’ları, bir işletmenin müşteri beklentilerini ne kadar karşıladığını, hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiğini ve genel olarak müşteri deneyiminin kalitesini ölçer.

Bu KPI’lar, işletmelerin müşteri sadakatini artırmalarına, marka değerlerini yükseltmelerine ve uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya ulaşmalarına yardımcı olur.

Örneğin, bir otel zinciri, müşteri memnuniyetini ölçmek için “Net Promotör Skoru (NPS)” adında bir KPI kullanabilir. Bu skor, müşterilerin oteli başkalarına tavsiye edip etmeyeceklerini ölçer.

Yüksek bir NPS skoru, müşterilerin genel olarak otelden memnun olduklarını ve oteli başkalarına tavsiye edebileceklerini gösterir. Bu bilgi, otelin hizmet kalitesini değerlendirmesine ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmasına yardımcı olur.

Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, müşteri edinme maliyeti ve müşteri tutma oranı da bir işletmenin başarısında önemli bir rol oynar. Bu KPI’lar, işletmenin müşteri odaklılığını artırmak ve uzun vadeli başarısını sağlamak için kullanılabilir.

Son olarak, müşteri elde tutma (customer retention) oranı da önemli bir KPI’dır. Müşteri tutma oranı, işletmenin müşterilerini koruma oranını ölçer. Bu KPI, işletmenin müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti oranlarını artırmak için kullanılabilir.

KPI ve Sosyal Medya

Sosyal medya, işletmelerin müşterileriyle iletişim kurmak, marka bilinirliğini artırmak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek için kullandığı önemli bir araçtır. Ancak, sosyal medya faaliyetlerinin başarısını ölçmek için doğru KPI’ları belirlemek çok önemlidir.

Website Trafik

Sosyal medya, web sitenize trafik çekmek için etkili bir araç olabilir. Bu nedenle, KPI’larınız arasında web sitenize gelen ziyaretçi sayısını takip etmek önemlidir. Bu sayede, sosyal medya faaliyetlerinizin web sitenize trafik çekip çekmediğini anlayabilirsiniz.

Sosyal Medya

Sosyal medya hesaplarınızın performansını ölçmek için sosyal medya KPI’ları belirlemeniz gerekir. Bu KPI’lar arasında takipçi sayısı, paylaşım sayısı, beğeni sayısı ve yorum sayısı gibi ölçümler yer alabilir. Bu sayede, sosyal medya hesaplarınızın performansını takip edebilir ve daha etkili bir sosyal medya stratejisi geliştirebilirsiniz.

Inbound Leads

Sosyal medya, potansiyel müşterileri çekmek için de kullanılabilir. Bu nedenle, sosyal medya faaliyetlerinizin inbound lead sayısını artırıp artırmadığını takip etmek önemlidir. Bu sayede, sosyal medya stratejinizi optimize ederek daha fazla potansiyel müşteri çekebilirsiniz.

Website

Web sitenizde gerçekleşen eylemleri takip etmek, sosyal medya faaliyetlerinizin etkisini ölçmenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, web sitenizde gerçekleşen eylemleri takip etmek için KPI’lar belirlemeniz önerilir. Bu KPI’lar arasında sayfa görüntüleme sayısı, dönüşüm oranı ve ortalama oturum süresi gibi ölçümler yer alabilir. Bu sayede, sosyal medya faaliyetlerinizin web sitenizdeki etkisini anlayabilir ve daha etkili bir sosyal medya stratejisi geliştirebilirsiniz.

KPI ve E-Posta Pazarlama

E-posta pazarlama, dijital pazarlama stratejilerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve doğru şekilde uygulandığında işletmelere yüksek getiri sağlar. Ancak bu başarının ne ölçüde olduğunu anlamak için KPI (Key Performance Indicator) kullanılır.

E-posta pazarlama KPI’ları, gönderilen e-postaların etkinliğini, alıcıların bu e-postalara nasıl tepki verdiğini ve genel olarak e-posta kampanyalarının işletme hedeflerine ne ölçüde katkıda bulunduğunu ölçer.

İlgili İçerik: E-Posta Pazarlama Nedir? Başlangıç Rehberi

Bu KPI’lar, e-posta listesinin büyüklüğünden, açılma oranlarına, tıklama oranlarına ve dönüşüm oranlarına kadar birçok farklı metriği içerebilir.

Örneğin, bir e-ticaret sitesi, yeni bir ürün lansmanı için e-posta kampanyası başlattığında, “tıklama oranı” adında bir KPI kullanabilir. Bu KPI, e-postayı alan kişilerin, e-postada yer alan ürüne ne kadar ilgi gösterdiğini ve e-postadaki linke tıklayarak ürün sayfasına ne sıklıkla gittiğini ölçer.

Eğer tıklama oranı beklenenden düşükse, bu, e-postanın içeriğinin veya tasarımının iyileştirilmesi gerektiğini gösterebilir. Bu tür geri bildirimler, işletmelerin e-posta pazarlama stratejilerini sürekli olarak optimize etmelerine yardımcı olur.

toplu mail gönderim raporu
MailGraf Toplu Mail Gönderim Raporu – KPI

E-Posta Pazarlamada KPI’nin Önemi

E-posta pazarlamada KPI, kampanyaların etkinliğini ölçerek yatırım getirisini maksimize etme potansiyelini belirler. Bu göstergeler, pazarlama stratejilerini optimize ederken alınacak kararların doğruluğunu ve etkinliğini sağlar.

KPI TürüÖrnek Ölçütler
Açılma Oranı%25
Tıklanma Oranı%10
Dönüşüm Oranı%5
Email kampanyası rapor örneği

Açılma Oranı (Open Rate)

Açılma oranı, e-posta kampanyalarında gönderilen e-postaların kaç tanesinin açıldığını gösteren bir KPI’dir. Bu KPI, e-posta kampanyalarının başarısını ölçmek için oldukça önemlidir. Açılma oranını artırmak için, e-posta başlıklarının ilgi çekici olması ve toplu mail gönderilen hedef kitleye uygun olması gerekmektedir.

Tıklama Oranı (CTR)

Tıklama oranı, e-posta kampanyalarında gönderilen e-postalardaki linklere kaç kişinin tıkladığını gösteren bir KPI’dir. Bu KPI, e-posta kampanyalarının başarısını ölçmek için oldukça önemlidir. Tıklama oranını artırmak için, mailing tasarımlarının çok kaliteli olması ve e-postalarda yer alan linklerin ilgi çekici olması yanı sıra hedef kitleye uygun olması gerekmektedir.

Dönüşüm Oranı

Dönüşüm oranı, e-posta kampanyalarında belirlenen hedeflere ulaşan kişi sayısının, e-posta kampanyalarına katılan kişi sayısına oranıdır. Bu KPI, e-posta kampanyalarının başarısını ölçmek için oldukça önemlidir. Dönüşüm oranını artırmak için, toplu mail gönderilen üye listesinin içerikle alakalı olması ve mailing tasarımlarının hedef kitleye uygun olması yanı sıra ilgi çekici olması gerekmektedir.

Abonelikten Çıkma Oranı (Unsubscribe Rate)

Abonelikten çıkma oranı, e-posta kampanyalarına katılan kişilerin ne kadarının aboneliklerini iptal ettiğini gösteren bir KPI’dir. Bu KPI, e-posta kampanyalarının başarısını ölçmek için oldukça önemlidir. Abonelikten çıkma oranını azaltmak için, e-posta kampanyalarının hedef kitleye uygun olması ve ilgi çekici olması gerekmektedir.

Satın alınan toplu mail listelerinde abonelikten çıkma oranları yüksek olmaktadır.

E-Posta İletilebilirlik Oranı

E-posta iletilebilirlik oranı, gönderilen e-postaların kaç tanesinin alıcının gelen kutusuna ulaştığını gösteren bir KPI’dir. Bu KPI, e-posta kampanyalarının başarısını ölçmek için oldukça önemlidir. E-posta iletilebilirlik oranını artırmak için, e-postaların spam filtrelerinden geçebilmesi için uygun bir şekilde tasarlanması ve kaliteli bir altyapıdan gönderilmesi gerekmektedir.

MailGraf’ın güçlü anti spam sertifikasyonlu toplu mail gönderim altyapısı ile hızlı ve yüksek ulaşım oranıyla toplu e-posta gönderin!

KPI’lar İle E-Posta Pazarlama Stratejilerini Optimize Etme

KPI’lar, e-posta pazarlama kampanyalarının başarısını ölçmek için kritik öneme sahiptir. Bu göstergeler, hangi stratejilerin işe yaradığını ve hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur. Böylece, daha etkili ve hedef odaklı e-posta pazarlama stratejileri geliştirilerek dönüşüm oranları ve müşteri etkileşimi artırılır.

KPIHedef
Açılma Oranı%20’nin üzerinde bir artış sağlamak
Tıklanma Oranı%15’in üzerinde bir artış sağlamak
Dönüşüm Oranı%10’nun üzerinde bir artış sağlamak
KPI Hedefleri Örneği

Şirketin başarısını artırmak için etkili KPI’lar oluşturmak ve KPI hedeflerini belirlemek, verimliliği artırır ve stratejik hedeflere odaklanmaya yardımcı olur.

Peki KPI’ları inceledikten sonra e-posta pazarlama kampanyalarınızı nasıl optimize edebilirsiniz?

A/B Testleri Uygulama: E-posta başlıkları, içerik, görseller veya gönderim zamanları gibi farklı değişkenler üzerinde A/B testleri yaparak hangi versiyonun daha yüksek açılma oranı veya tıklama oranı sağladığını belirleyebilirsiniz. Bu, en etkili içerik ve gönderim stratejisinin ne olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Kişiselleştirilmiş İçerik Gönderme: Abonelerin geçmiş davranışlarına ve tercihlerine dayanarak kişiselleştirilmiş e-postalar göndermek. Örneğin, bir müşteri daha önce spor ayakkabılarına ilgi gösterdiyse, yeni spor ayakkabı koleksiyonları hakkında bilgilendirici e-postalar göndermek. Bu, müşteri etkileşimini ve satın alma olasılığını artırabilir.

Otomatikleştirilmiş E-posta Dizileri Oluşturma: Müşterinin eylemlerine veya davranışlarına göre otomatik e-postalar göndermek. Örneğin, bir ürün sepete eklendiğinde ancak satın alınmadığında, müşteriye sepetlerindeki ürünü hatırlatan bir e-posta göndermek.

Dönüşüm Hunilerini İzleme: Müşterinin e-posta içerisinde hangi aşamada olduğunu belirleyerek, ona uygun içerik sunma. Örneğin, yeni bir aboneye hoş geldin e-postası, sonrasında ürün tanıtımı ve son olarak indirim teklifi içeren e-postalar göndermek.

Müşteri Geri Bildirim Anketleri Gönderme: Müşterilere, ürünler veya hizmetler hakkında ne düşündüklerini sormak için e-posta anketleri göndermek. Bu, markanın müşteri memnuniyetini artırmak için neleri iyileştirmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olabilir.

KPI Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

KPI açılımı nedir ve ne işe yarar?

KPI, anahtar performans göstergesi anlamına gelir. KPI’lar, ölçülebilir hedeflere ulaşmak için kullanılan ölçümlerdir. Bu ölçümler, işletmelerin performansını izlemelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur. KPI’lar, işletmelerin stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenir.

KPI nasıl hesaplanır?

KPI’lar, işletmenin hedeflerine ve ölçülebilir hedeflere göre belirlenir. KPI’lar, önceden belirlenmiş bir formül veya hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanır. KPI’lar, işletmenin performansını izlemek için kullanılan verilerin analiziyle hesaplanır.

KPI sistemi nedir?

KPI sistemi, işletmenin performansını izlemek için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, işletmenin hedeflerine uygun olarak belirlenen KPI’ların izlenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olur. KPI sistemi, işletmenin performansını izleyerek, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

KPI raporu nedir ve nasıl hazırlanır?

KPI raporu, işletmenin performansını izlemek için kullanılan bir rapordur. Bu rapor, işletmenin belirlenen KPI’larına göre performansını izler. KPI raporu, işletmenin stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenen KPI’ların analiz edilmesiyle hazırlanır.

Üretim KPI örnekleri nelerdir?

Üretim KPI’ları, üretim sürecinin performansını izlemek için kullanılan ölçümlerdir. Bu ölçümler, üretim sürecindeki verimliliği, kaliteyi ve maliyetleri ölçer. Üretim KPI örnekleri arasında, üretim miktarı, hatalı üretim oranı, üretim süresi ve üretim maliyeti gibi ölçümler yer alır.

İyi bir KPI nasıl belirlenir?

İyi bir KPI belirlemek için öncelikle işletmenin stratejik hedeflerinin belirlenmesi gerekir. Daha sonra, bu hedeflere uygun olarak ölçülebilir hedefler belirlenir. İyi bir KPI, ölçülebilir, net, spesifik, önceden belirlenmiş ve işletmenin stratejik hedeflerine uygun olmalıdır.

E-posta pazarlamada KPI nasıl ölçülür?

E-posta pazarlamada KPI’lar, e-posta kampanyalarının performansını izlemek için kullanılan ölçümlerdir. Bu ölçümler, açılma oranı, tıklama oranı, dönüşüm oranı ve iptal etme oranı gibi ölçümleri içerir. E-posta pazarlamada KPI’ları ölçmek için, e-posta pazarlama araçları kullanılır.

İçindekiler